recnik asana

Kratak rečnik asana

ADHO MUKHA SVANASANA - pas koji gleda dole (Adho: dole, Mukha: lice, Svana: pas)
ADHO MUKHA VRKSASANA - drvo koje gleda dole (stoj na rukama)
ANANTASANA - Ananta: beskraj
ANJANEYASANA - položaj mesecevog srpa
ARDHA CANDRASANA - položaj polu-meseca (Ardha: pola, Candra: mesec)
ARDHA MATSYENDRASANA - Matsjendranat: ime cuvenog jogija
BADDHA KONASANA - položaj uvezanog trougla, tzv. leptir (Baddha: savladati, obuzdati, uvezati, Kona: trougao)
BAKASANA - položaj ždrala (Baka: ždral)
BALASANA - položaj deteta (Bala: dete)
BHEKASANA - položaj žabe (Bheka: žaba)
BHUJANGASANA - položaj kobre (Bhudžanga: kobra)
CATURANGA DANDASANA - položaj štapa na cetiri oslonca ( Catur: cetiri, Anga: ud, Danda: štap)
CHAKRASANA - most
DANDASANA - položaj štapa
DHANURASANA - položaj luka (Dhanur: luk)
GARUDASANA - položaj orla (Garuda: orao)
GOMUKSHASANA - položaj kavljeg lica
HALASANA - položaj pluga
HANUMANASANA - položaj majmuna (spaga)
JANU SIRSASANA - položaj glave na kolenu (Janu: koleno, sirsasana: glava)
EKA PADA RAJA KAPOTASANA - položaj kraljevskog goluba sa jednom nogom (Eka: jedan, Pada: noga ili stopalo, Raja: kraljevski, Kapota: golub)
KAPOTASANA - položaj goluba (Kapota: golub)
KARNAPIDASANA - položaj kolena na ušima (Karna: uvo, Pida: pritisak)
KURMASANA - položaj kornjace (Kurma: kornjaca)
MARJARIASANA - položaj macke (Mardžari: macka)
MARICYIASANA - Marici: svetac
MATSYASANA - položaj ribe (Matsja: riba)
NAMASKAR - pozdrav
NATARAJASANA - Nataradža: manifestacija šive kao kosmickog plesaca
NAVASANA - položaj camca (Nava: camac)
NIRALAMBA BHUJNGASANA - položaj kobre bez oslonca (Niralamba: bez oslonca)
PADAHASTASANA - položaj stopala na šakama (Pada: stopalo, Hasta: šaka)
PADANGUSTHASANA - Pada: stopalo, Anguštha: nožni palac
PADMASANA - položaj lotosa (Pada: lotos)
PARIVRITTA TRIKONASANA - položaj obrnutog trougla (Parivritta - obrnut, uvrnut, okrenut, Tri: tri, Kona: ugao)
PARSVOTTANASANA - položaj intenzivnog bocnog istezanja (Paršva: bocno, Uttana: intenzivno, Tan: istezanje)
PASCHIMOTANASANA - položaj istezanja zapadne strane tela, tzv.štipaljka (Pašcima: Zapad, Tan: istezanje)
PURVOTTANASANA - položaj istezanja istocne strane tela (Purva: Istok, Uttana: intenzivno, Tan: istezanje)
SALABHASANA - položaj skakavca (šalabha: skakavac)
SARVANGASANA - tzv. sveca (Sarva: sve, svi, Anga: udovi)
BANDHASANA - položaj polu-mosta (Setu: most, Bandha: uvezan, ogranicen)
SIRSASANA - tzv. stoj na glavi (širša: glava)
SUPTA PARIVARTASANA - položaj uvrtanja (Supta: uspavan, Parivarta: uvrtanje)
SURYA NAMASKAR - pozdrav Suncu (Surja: Sunce, Namaskar: pozdrav)
TADASANA - položaj planine
UPAVISTHA KONASANA - položaj sedeceg ugla (Upavišta: sedeci, Kona: ugao)
URDHVA DHANURASANA - položaj gornjeg luka, tzv.most (Urdhva: gornji, Dhanur: luk)
USTRASANA - položaj kamile (Uštra: kamila)
UTKATASANA - mocna asana, tzv. stolica (Utkata: mocan, nemilosrdan)
UTTANASANA - položaj svesnog intenzivnog istezanja (Ut: namerno, intenzivno, Tan: istezanje)
UTTHITA HASTA PADANGUSTHASANA - položaj istezanja nožnog palca (Utthita: istegnuti, Hasta: šaka, Padanguštha: nožni palac)
UTTHITA TRIKONASANA - položaj produženog trougla (Utthita: istegnuti, produžiti, Trikona: trougao)
VIPARITA KARANI - obrnuti položaj (Viparita Karani: obrnuti proces)
VIRABHADRASANA - položaj ratnika (Virabhadra: ratnik, heroj)
VIRASANA - položaj heroja (Vira: heroj)
VJAGHRASANA - položaj tigra (Vjaghra: tigar)
VRIKSASANA - položaj drveta (Vrikša: drvo)

Back To Top