Joga Nidra

image

Joga Nidra je tehnika progresivne relaksacije, koju je kreirao poznati jogi, Svami Satjananda i predstavlja sintezu drevne mudrosti joge i savremenih naučnih saznanja iz domena neuro-psihologije. On je razvio integralni sistem duboke jogičke relaksacije, koji se kroz praksu pokazao, kao veoma delotvoran u prevenciji i redukciji stresa sa fizičkog, emotivnog i mentalnog nivoa postojanja. Joga nidra je našla svoju primenu u sledecim podrucjima: rastu saznanja i kreativnosti, povecanoj otponosti prema stresu, transformaciji licnosti, psihološkoj pripremi sportista, poboljšanju memorije: efikasnije absorbvanje informacija i njihovo kasnije reprodukovanje, terapijskoj primeni - isceljivanje putem vizualizacije i pozitivnih afirmacija. Dovoljno je odvojiti dnevno tih dvadesetak minuta. Tehnika je jednostavna i zasniva se na receptivnoj svesnosti, a ne na koncentraciji. Cilj je da se vežbač uvede u tzv. hipnagogno stanje svesti, pozntao jos i kao alfa stanje, a zatim se krece u dublji rad sa emocijama i simbolima. Dok mirno i opušteno ležite na ledima, slušate instrukcije joga učitelja, koji vas vodi kroz vežbu u trajanju od 20-30 min. Prvo se progresivno opuštaju pojedini delovi tela i to u odredjenom redosledu. U ovom delu vežbanja dolazi do opuštanja i procišcavanja nervnih, senzornih i motornih puteva. Redosled opuštanja pojedinih delova tela je determinisan rasporedom centara u kori velikog mozga, koji ih inervišu. Ta neuronska mapa tela se zove Homunkulus (čoveculjak). Kada bih ga slikovito predstavili, izgledao bi kao na prikazanoj slici. Zatim se od vežbaca traži da doživljava dihotomna osecanja, kao što su težina - lakoca, toplota - hladnoca, zadovoljstvo - patnja, zadržavajuci se samo onoliko koliko je potrebno na svakom od njih. Ovim se održava opušteno i svesno svedocenje konfliktnih i opozitnih emotivnih reakcija. Vremenom se takav unutrašnji stav prenosi i na svakodnevne životne situacije i mi postajemo zrelije licnosti, jer se u nama javlja neprijanjajuci pogled na život. Poslednji deo vežbanja se sastoji iz vizualizacije simbola, odnosno arhetipova. Ovde se vežbac vec dovoljno opustio i dublja podrucja uma su mu dostupnija. Na ovom nivou se komunikacija sa podsvesnim obavlja putem slika, boja, unutrašnjih zvukova, jer to je jezik podsvesnog uma.

image

Jedan simbol nosi u sebi poruku i mudrost, koju stotine i stotine reci ne bi mogle opisati. Ovde su iskustva kondenzovana u formi slika, cijom vizualizacijom oživljavamo svoja iskustva i potisnute impresije. One nam služe kao katalizator unutrašnjeg budenja. Podsvesni i nesvesni utisci se oslobadaju, kako bi se integrisali u svesti. Aspirantu se spolja menja život, kao posledica unutrašnjeg oslobadanja. Duboki unutrašnji svet podsvesnog nam postaje bliži, jer se na ovaj nacin premošcuje praznina svesti izmedu budnog stanja i nesvesnog. Rad sa simbolima je veoma praktican i može nam pomoci ne samo u restruktuiranju celokupne licnosti, vec i boljem upoznavanju naših unutrašnjih potencijala. Prakticnost njihove primene se iskazuje i u mogucnosti korekcije mnogih životnih prepreka i svesnom usmeravanju toka života u skladu sa energijom naše namere. Na primer simbol-žuti kvadrat ili kocka, predstavlja element Zemlju, sa svim svojim atributima: stabilnosti, plodnosti, sigurnoj realizaciji zamišljenog projekta, pogotovo onih koji zahtevaju dugorocnije planiranje, mentalnoj stabilizaciji-"prizemljenju", i sl. Vizualizacija namere uz upotrebu ovog simbola, efikasnije pokrece unutrašnje energije u pravcu realizacije. Drugi simbol je recimo, jarko crveni obrnuti trougao, sa sjajnom tackom u sredini, koji simboliše kreativnu energiju, ženski princip - šakti. Ako vam nedostaje životne energije, ako ste umrtvljeni i bezvoljni, smirite se i utihnite za trenutak, prijatno zavaljeni u fotelji i polako, bez napora krenite da vizualizirate ovaj simbol. Neka on prekrije citavo vaše vidno polje i, ne zaboravite, slobodno budite kreativni. Možete zamišljati, kako ga crtate i bojite na velikoj tabli, ili ga držite sa obe ruke ispred sebe, ili plivate u bazenu trougaone osnove, koji je ispunjen kreativnom, svežom, jarko crvenom bojom, približavajuci se ka svetlu koje isijava iz njegovog središta. Simbol zlatnog jajeta, na primer, je isceljujuci simbol i za dušu i za telo. Jaje, kao geometrijska figura je savršeni kosmicki oblik, kojem nemate šta, niti da oduzmete, niti da dodate. Slobodno vizualizirajte obicno jaje i zamišljajte da je od zlata i to u potpunosti, a ne da je samo pozlaceno. Možete vizualizirati da ga držite u rukama, ili da levitira ispred vas, polako se okrecuci oko svoje vertikalne ose. Vizualizacija geometrijskih predmeta, koji su trodimenzianalni, zahteva vece umece od zamišljanja dvodimenzionalno predstavljenih simbola. Zlatno jaje je inace simbol našeg unutrašnjeg Sopstva i iskustva koja vam daje, prilikom rada sa njim su ispunjavajuca i duboka. Snežno - beli mesecev srp, je simbol elementa Vode, a to su emocije. Zamišljajuci taj, smirujuci i osvežavajuci simbol, smirujemo ustalasane emocije i rastrzan um. Jedan od znacajnijih simbola je je heksagram, dva ukrštena jednakostranicna trougla, svetlo plavih stranica. Trougao vrhom okrenut prema dole, predstavlja ženski, a sa vrhom prema gore-muški princip. ženski princip je - prostor, energija, muški - vreme, svest. Cilj svake duhovne prakse je da se prostor i vreme sažmu u jednu tacku, kako bi se vratili svom pra izvoru. Zamišljanjem ovog simbola, sa tackom u sredini, uskladujemo energije u nama, integrišuci ih sa svešcu u našem srcu. Beli lotosov cvet je simbol duhovnog otvaranja i cistoce duše. Sa dna mulja se uspinje prema suncu i na mirnoj površini vode (uma), se rascvetava. Plamen svece se u praksi joge uvek dovodio u vezu sa budenjem Agya cakre - treceg oka, oka intuicije i znanja. Pogotovo ako ga zamišljamo u prostoru izmedu obrva. predelu srca - predstavlja veciti plamen duše - Djiva Atme. Duga na nebu je prema verovanju Tibetanskih budista simbol prolaznosti svih stvari, bez obzira na njihovu lepotu i privlacnost, za koje se duh a zatim i duša vezuju. Cesto se pojavljivala u trenutku kada su velike Lame napuštale telo. Beskrajno zvezdano nebo nas asocira na vecnost postojanja i ništavnost svoje individualnosti i svih mogucih problema sa kojima se suocavamo, kada ih suprotstavimo beskrajnom i vecnom postojanju. Setimo se reakcije Pjera Bjezuhova, nakon njegove kontemplacije na nebo puno zvezda, u romanu "Rat i Mir", kada mu je francuski vojnik zapretio da ce ga ubiti ako ne krene za kolonom ruskih zarobljenika. Kada postignemo mir u sebi, sve nam je dobro i potaman. Stres se kao neka kocka leda rastace u prisustvu ovog simbola. Ako želite da uskladite odnose sa svojim partnerom, zamišlajte, kako se držite za ruke, razmenjujuci sva prijatna i uzvišena osecanja, dok se nalazite u njemu. Svaki vežbac je prica za sebe, sa svojom odredenom istorijom problema. Joga instruktor može u skladu sa tim, izabrati odgovarajuce simbole, koji ce biti najefikasniji u oslobadanju vežbaca od njegovih unutrašnjih tenzija.

Dragan Lončar - učitelj joge - www.vidyayoga.net

Back To Top