Čakre

image

Čakre su psihički centri, koji imaju svoju korespondenciju sa odredjenim mestima na ljudskom telu. Prva cakra - Muladhara, se u ženskom telu nalazi na samom ulazu u uterus, sa zadnje strane, a kod muškaraca u predelu perineuma (izmedu testisa i anusa). Drugi psihicki centar - Swadhisthana, se nalazi na vrhu repnog dela kicme, treci - Manipura, tacno preko puta pupka na unutrašnjoj strani lumbalnog dela kicme (na istoji visini sa pupkom), cetvrti - Annahata, u visini srca, ali na unutrašnjoj strani torakalnog dela kicme, peti - Višuddhi, preko puta grkljana na cervikalnom delu kicmenog stuba, šesti - Agja (ili Adžna), u središtu glave, u visini tacke izmedu obrva, zatim su tu još dva centra, Bindu, koji se nalazi u gornjem delu potiljka i Sahasrara - na vrhu temena, koja jedva da i možemo nazvati cakrama, s obzirom da pripadaju nicim uslovljenim, recima teško opisivim nivoima svesti, koji su izvan svake dualnosti i mentalnog poimanja. Cakre je pogrešno smatrati samo kao energetske centre, kako su uglavnom u literaturi opisivane, jer one su mnogo više od toga. Cakre predstavljaju stepen našeg duhovnog razvoja i radeci pravilno na njima, ne samo da mozemo prepoznati na kom stepenu duhovne evolucije se nalazimo, vec i radeci na njima se možemo usavršavati. Cakre imaju ulogu - generatora prane - kosmicke energije. Ovde ih posmatramo izdvojeno, jer svaka cakra, iako su medusobno povezane i hijerarhijski poredane duž kicmenog stuba, ima svoju konekciju sa uspavanim delom kore velikog mozga. Bilo kakva stimulacija i budenje u bilo kojoj cakri, automatski se sprovodi i stimuliše, i vremenom budi uspavana podrucja mozga. Cakre su poput ostrva u okeanu. Ostrva predstavljaju planine, zaronjene u dubine okeana, gde je samo mali deo vidljiv, i predstavlja samo fizicki, opipljiv i culima dostupan deo cakre. Zahvaljujuci tom vidljivom delu, u stanju smo da kontaktiramo tamne dubine u kojima leži njihova osnova, koju prekrivaju i sakrivaju mocni talasi. Ovo ilustruje cinjenicu da su dubine cakri izvan naše normalne percepcije i da se nalaze u korenu same svesti. Stimulacijom njihovih fizickih lokacija, željeni impuls se prenosi na dublje nivoe, odakle nam stiže i odgovor na to.

Proces budjenja cakri

Cakre su kao neki prekidaci koji nam služe kako bi probudili uspavane potencijale beskonacne svesti koja prebiva u Sahasrari. Medutim, pre toga je potrebno da se stagnantna energija u njima otkloni, da se one prociste i ucine prohodnim. To je ujedno i najdelikatniji deo, jer se u cakrama nalaze suprimovana iskustva (bolna i prijatna), sa kojima se ponovo moramo suociti i koja treba da budu integrisana u svesni deo našeg bica. To je sastavni deo svakog duhovnog usavršavanja, tehnike su brojne i razlicite, ali se svako pre svega mora suociti sa sobom. Svaka cakra predstavlja odredeni nivo energije i razvoja svesti. Proces budenja cakri se sastoji iz dve faze.U prvoj fazi se aktiviraju prane u razlicitim cakrama i taj proces se zove Pranothana. On podrazumeva otklanjanje stagnantne prane u njima i njihovo procišcenje. Jer jedino tako može doci do budenja svesti u njima, tj. pravog budenja cakri. Nakon toga može doci do budenja svesti u cakrama i to je pravo budenje cakri. U inicijalnom procesu budenja energije u cakrama ona se nije u potpunosti aktivirala i postoji verovatnoca da se ponovo vrati u uspavano stanje.Tek kada se svest u cakri probudi, ne postoji mogucnost njenog vracanja u stanje uspavanosti. U psihološkom smislu reci, to podrazumeva da se naša životna filozofija promenila, da smo u svesti napravili taj neophodan kvantni skok, zahvaljujuci kojem smo "progledali" i shvatili besmisao dotadašnjeg nacina života. Kada pogledate simboliku svake cakre, pored jantre. (dijagram), zatim životinje koja je simbolicno predstavlja, bida mantre (zvuk) koja je budi, primeticete da svakom cakrom vlada odredena Devi, (božanstvo), odnosno šakti (Boginja) i Deva (Bog), tj.šiva. šakti je energija a šiva je svest, koja kada se jednom probudi - cakra je u potpunosti otvorena. Odredenom nivou svesti odgovara odredena energija i obrnuto. Svest i energija su u svojevrsnom dijalektickom odnosu. Cakre jednostavno predstavljaju koncept i dimenziju iskustva menifestacije svesti i energije. Kada se probudi energija u odredenoj cakri, u svesti ce se pojaviti iskustva koja su karakteristicna za tu cakru : U Svadhišthani ce se javiti radost, u Manipuri želja za samo - potvrdivanjem, u Anahati osecaj ljubavi, u Vishuddhi - rasudivanje i mudrost, u Agji - intuicija i unutrašnje znanje.

Instinkti i Cakre

Prilikom budenja energije u cakrama, predhodno treba steci kontrolu nad instinktima koji su ukorenjeni u njima. Oni su sledeci:

Muladhara - seksualni instinkt (Maithuna)

Swadhisthana - strah (Bhaja)

Manipura - žudnja za necim (Ahara)

Anahata - instinkt spavanja, (Nidra), kao odsustvo cvrstog oslonca, koje vodi do prekida kontakta izmedu cula i spoljašnje sredine. Kada je um preopterecen culnim utiscima, dolazi do prorodnog povlacenja uma i to se zove nidra.

Vishuddhi - postoji i peti instinkt koji odgovara ovoj cakri, a to je ego - centrirana svest. To je poistovecenost sa imenom, polom, formom, statusom, godinama, pripadnošcu, idejom i predstavom o sebi i sl. Ovde se radi o strahu od gubitka svog identiteta.

Psihologija cakriMuladhara čakra

Element Zemlja u ovoj cakri ima svoje sedište i predstavljen je žutim kvadratom. Atributi elementa zemlje su snaga i stabilnost, plodnost i umnožavanje svih stvari. Psihološki gledano, covek na nivou Muladhare svoju stabilnost i utocište stvara u materijalnim stvarima i produženju svog roda. Ovde se seksualnost iskazuje kao potreba za decom u kojoj roditelji podsvesno traže svoju sigurnost. Ona odgovara instinktima, a u psihološkom smislu ona odgovara potrebi za sigurnošcu koju pokušavamo da zadovoljimo kroz novac, kucu imanje, kroz drugu osobu u smislu produženja vrste. Drugim recima to je cakra nesigurnosti. Nesigurnost nas tera da tražimo utocište i sigurnost u materijalnoim stvarima i kroz produženje vrste.

Swadhisthana čakra

Ovde dominira element Vode, i simbolicno je predstavljen snežno-belim mesecevim srpom, koji je okrenut vrhovima prema gore. To je cakra nesvesnog. U svadhišthana cakri su uskladištene bezoblicne karme. To su podrucja kretanja karmi u moru nesvesnog, koje su daleko dinamicnije od normalne svesti. Iako su ta podrucja za nas nesvesna, ona nisu neaktivna ili uspavana. Ovde se sve impresije (samskare) i karme nalaze u potencijalnom, semenom obliku. Sva iskustva koja smo u ovom i drugim životima stekli, su u svadhišthana cakri pohranjene u kondenzovanoj, potencijalnoj formi i ništa nije nestalo, sve je zabeleženo, od svesnih pa do nesvesnih percepcija koje um neprestano poput kamere, posredstvom cula, beleži i memoriše. U tim samskarama je blokirana ogromna energija i to nisu samo slike bezbrojnih iskustava koje smo svesno ili nesvesno sticali. One su sada izgubile prvobitnu formu, tako da su izvan domena analiziranja, ali nisu izgubila energiju. Za razliku od prve cakre, Muladhare, gde se naše karme otvoreno manifestuju u vidu prepoznatljivih emocija kao što su ljutnja, ljubomora, požuda ili mržnja, u Swadhisthana cakri mi osecamo veliku uznemirenost, ne prepoznavajuci njen izvor. Coveka svadhišthana cakre karakteriše depresivno-anksiozno stanje uma. Preterano se vezuje sa suprotni pol do nivoa infantilnosti. Cesto, cak i po cenu da to za njega bude štetno, u emotivnoj zajednici održava stanje "status kvo", samo da se ne bi konfrontirao, oponirao i suprotstavljao svoje mišljenje.

Manipura čakra

Ovde dominira element Vatre i simbolika ove cakre je jarko crveni obrnuti trougao. To je prva cakra gde covek izlazi iz svojih ogranicenja. Tu se rada licnost. Covek, od individue koju je stekao u prve dve cakre postaje licnost. Kada mu dozlogrde strahovi i ogranicenja, vezanost i zavisnost od bilo koga i bilo cega, covek odlucuje da krene svojim putem. Kada ste se vec umorili od mnogobrojnih ponavljanja raznih grešaka, stvara se unutrašnja motivaciona volja ili neki unutrašnji bes koji vas izvlaci iz sputanosti i strahova i daje vam energiju da se usudite. Ovde prvi put sticemo svest o sebi kao licnosti i nastojimo da je kao takvu sacuvamo i razvijemo. Oslanjamo se na sopstvene snage, gde odlucnost i preduzimljivost dominiraju nacim karakterom. Covek postaje borac, hrabro ide napred i ne dozvoljava više da strahovi uplivišu na njegov život. On je ambiciozan snažne volje i ekstravertan. Manipura cakra je centar dinamizma i energije. Sunce i Mars kao vatrene planete imaju sedište u ovoj cakri. Osoba Manipura cakre je autoritativna i voli da dominira, ali nije zlonamerna i igra otvoreno. Gordost je njena mana kao i sklonost ka kritikovanju drugih, gnev i nametanje svoje volje.

Anahata čakra

Element Vazduha vlada ovom cakrom, i on je simbolicno predstavljen Heksagramom. Tu je sedište individualne duše - diva atme. Ovde individualna duša ili diva, boravi u nedrima božanske duše - atme. Sjedinjeni cine diva-atmu. U Anahata cakri boravi sam puls života. Ona je sam okean milosrda. Kako je napisao Dostojevski: "Besmrtan sam, moja besmrtnost je nužna jednom cinjenicom da Bog nece hteti da ugasi zauvek plamen ljubavi koji se zapalio za njega u mom srcu" Taj plamen duše se zove Akhanda doti ili vecni plamen i tradicionalno je predstavljen da se nalazi u središtu heksagrama (to je simbol ove cakre). On simboliše iskru života i svesti koja boravi u svemu što postoji, ali se može rasplamsati samo u srcu coveka. Ovde covek prepoznaje i pocinje da usvaja božanske principe, kao što su opraštanje, dobrodušnost, nevinost i istinoljubivost. Medjutim on još uvek robuje duhovnim principima i idealima, za njega su duhovnost, moral, pravednost božije zapovesti svetinja. Zato je i osetljiv na nepravdu. Kako u narodu kažu:"Ujeo me za srce", tako razmišlja i oseca covek anahate. Kao po pravilu, život kao najbolji guru, ce takvim osobama slati ljude, koji ce mu puno znaciti, kojima ce svestrano pomagati i koji ce ga na kraju prevariti, razocarati, napusiti i nepravedno se prema njemu poneti. Ogranicenja ove cakre su idealizacija duhovnih principa, morala i pravednosti, do stepena da se oni postavljaju iznad ljubavi. Tada je forma (božije zapovesti, etika) zamenila suštinu (ljubav). Ovo je inace veoma delikatan centar koji je povezan sa podrucjima u mozgu koji su odgovorni z umetnicke talente, kao što su pevanje, pisanje, sviranje ili slikanje. Ovo je cakra velikih talenata. Meduti ako iza tih tlenata ne stoji snažna svest i pravilna životna filizofija, život te duše se pretvara u patnju. Istorija nam je pokazala kako su geniji iz oblasti slikarstva, poezije i muzike teško živeli i tužno završili svoj život. To su izuzetno nadarene, ali beskrajno osetljive duše, koje saosecaju sa patnjom drugih. Jesenjin je to lepo opisao racima "Radost grubima, tuga mnogima"

Vishuddhi čakra

Element Etera (Prostor) boravi u ovoj cakri. Simbolicno je predstavljen transparentnim krugom. Covek Vishuddhicakre, prestaje da iskljucivo traga za prijatnim situacijama u životu, vec sa podjednakom dobrodušnošcu i spokojem prihvata i ružne stvari koje život donosi. On u svemu vidi božju volju i ne sumnja u dobrobit božjeg promisla. Citav svet je njegov dom. U njemu prestaje svaki antaginizam prema ljudima i situacijama koje ga okružuju. On je postigao smirenje, prepušta se toku života, poklanjajuci mu potpuno poverenje. U njemu više nema neuroze i freneticnog moranja da išta cini, ili ugrabi iz života. Postoje primeri duhovnika koji su smireno prihvatili da im tela budu sakacena ili ubijena. Sveti Serafim Sarovski iako veom snažan, se nije opirao razbojnicima koji su ga napali i naneli mu takve povrede da je citavog života ostao invalid. Cak je u sudskom procesu molio sudiju da ih oslobodi, preobražavajuci tako njihove duše. Poznati tibetanski jogi Milarepa je znao da ce biti otrovan cajem, ali je to prihvatio, shvatajuci da je došlo vreme da napusti telo. Kažu daje u cakrama ispod Vishuddhi moguc pad, ali sa ovog i viših nivoa to nije moguce. Svest duhovnika je potpuno transformisana. Ovo je prva božanska cakra. Ovde jogi postiže beskrajno saosecanje, mir i mudrost. On sebe vidi u svemu i sve vidi u sebi. Odavde pocinje put ka konacnom oslobodenju. Vishuddhi je još poznata kao cakra amrita ili nektara besmrtnosti, ambrozije ili eliksira života, vedske some ili nektara života i tantricke madhije ili božanskog vina.

Agja čakra

Ovo je cakra uma iz kojeg proisticu svi kosmicki elementi. Ovde jogi pocinje da "vidi" i razume stvari koje se nalaze iza pojavnosti, zato je to centar mudrosti. Covek iznutra dobija poruke otkrovenja. Ovo je centar sidhija ili psihickih moci. Kao što su sposobnost predvidanja buducih dogadaja, misaone komunikacije, telepatije, voljno usmeravanje energije. Kako je srednjevekovni mistik Ekhart rekao: "Oko kojim vidim Uzvišenog, isto je kojim On vidi mene" Covek na ovom stepenu duhovnog razvoja, na život kao i na ulogu koju igra u životu, posmatra kao neku glumacku rolu. Za njega su sva zbivanja kao san. On na sva zbivanja koja se dešavaju u njemu i van njega, na svoje fizicko telo i um, gleda kao nepristrasni posmatrac. I mada je ovo poslednja cakra u kojoj ljudska svest pociva na realitetu svesnosti sopstvenog postojanja, ona još nije slobodna od ego osecaja "ja jesam". Kada kundalini dostigne ovu cakru, taj jedini sadržaj na kojem svest gradi svoj oslonac, se rastace i ego se raspršuje u milione delica i nastupa iskustvo smrti. To je smrt svetovne svesnosti ili individualne svesnosti. U tom stanju "svesti" vi ne znate za "ja", "ti" ili "oni". Ovde se ona rastvara i potpuno transcendira domen dualnosti. Tacno je da individualna svest nestaje, ali to svakako ne znaci da postajemo nesvesni, ona se sjedinjuje sa kosmickom svešcu i postaje sveobuhvatna i sveprožimajuca. Reci grkog filozofa Empedokle-a nam donekle mogu docarati to stanje svesti: "Bog je krug, cije je središte svugde, a obod kruga nigde".

Dragan Lončar - učitelj joge - www.vidyayoga.net

Back To Top